UniqAir sikrer indeklimaet

Vi danskere opholder os cirka 85% af vores hverdage inden døre. Derfor er indeklimaet i vores bygninger og luftkvaliteten på arbejdspladsen to meget vigtige faktorer for vores velbefindende og den almene sundhed.

Afgasning af kemikalier og flygtige organiske forbindelser (VOC’er) fra nybyggeri, byggematerialer, vægge, inventar og tekstiler giver flere og flere åndedræts- og sundhedsproblemer. Det er ikke kun giftige stoffer som Formaldehyd, Chlor, Kvælstofilter, Svovloxider, Benzen og Ammoniak, der er problematiske. Selv miljømærkede produkter med lav afgasning kan have en negativ indflydelse på den samlede luftkvalitet, når de blandes med de forkerte rengørings-, opløsnings- og desinfektionsmidler.

Sammenblandingen af dampe fra forskellige kilder forårsager nye kemiske reaktioner, som udgør et endnu større problem, hvis ikke det daglige indeklima sikres med en effektiv rensning af luften.

Du kan støde på hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende stoffer mange steder i din hverdag. Produkterne er sjældent farlige i sig selv. Men effekten af din samlede akkumulering af kemiske stoffer og såkaldte cocktaileffekter kan også udgøre en sundhedsrisiko.

Cocktail- eller kombinationseffekten – er et begreb, der dækker over din samlede udsættelse for uønskede kemikalier. Den nævnes typisk i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer og kan også gælde for andre stoffer med miljø- og sundhedseffekter. Det kan for eksempel være kræftfremkaldende, neurotoksiske eller allergifremkaldende stoffer.

Du blive udsat for fra mange forskellige kemikalier og gasser i din hverdag. Produkter, der kan indeholde uønskede stoffer, er for eksempel:

  • Kosmetik og plejeprodukter
  • Fødevareemballager, mad og drikke
  • Elektronik
  • Tøj, møbler og andre tekstiler
  • Byggematerialer

Produkter, vi har stående på arbejde og i hjemmet, kan frigive uønsket kemi til både luft og støv. Indeklimaet bliver hurtigt en væsentlig kilde til emissioner og påvirkning af dampe fra uønsket kemi. En ny undersøgelse udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, Rockwool, Velux A/S og Veltek har vist meget høje koncentrationer af kemikalier i daginstitutionerne.

Færre sygedage og gladere medarbejdere

UniqAirs luftrensere filtrerer effektivt alle luftbårne sundhedsskadelige partikler og gasser og sikrer dig ren luft, et sundt indeklima med færre sygedage og større glæde i hverdagen.

Hvis du overvejer at anskaffe dig en luftrenser, husk altid at vælge en luftrenser med højeffektivt partikelfilter, et kraftigt aktivt kulfilter til fjernelse af et bredt spektrum af gasser og en luftrenser som ikke selv afgiver biprodukter eller skadelige stoffer.

UniqAir’s luftrensere er udviklet i samarbejde med forsvaret i Finland og renser luften for 99,9% af alle synlige og usynlige partikler samt 100% af formaldehyd (HCHO), kvælstofilter (NOx), svovloxider (SOx), Benzen (C6H6) ammoniak (NH3), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) og andre giftige og forurerende luftarter.

UniqAir’s luftrensere er meget økonomiske i drift, yderst enkle at betjene og kræver ingen vedligeholdelse ud over udskiftning af filtre et par gange årligt. Pro-modellerne kommer tilmed på hjul som standard og er hermed nemme at flytte rundt.

Prøv en UniqAir luftrenser kvit og frit i en uge

Når du først har oplevet, hvor lydløse og effektive UniqAir’s lufterensere er, er du ikke i tvivl. Derfor har vi gjort det nemt at få en luftrenser på prøve. Du kan afprøve en af vores ledige modeller helt uforpligtende og gratis.

Bestil gratis afprøvning her

Prøv en UniqAir luftrenser kvit og frit

Afprøv effekten af en af markedets mest effektive luftrensere uforpligtende i op til 7 dage. Fortæl os om dine udfordringer med indeklimaet og du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere, så vi i samarbejde kan finde den optimale løsning på jeres udfordringer.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på: +45 93 85 75 75

UniqAir Denmark
c/o Building Network

Blokhusvej 19
DK-2680 Solrød Strand
CVR: 34078661

Telefon: +45 93 85 75 75
E-mail: ml@uniqair.dk