UniqAir fjerner 99,9% af al luftforurening

Luftforurening udgør generelt en væsentlig sundhedsrisiko, man bør tage alvorlig. Især fordi luftbåren forurening er betydelig mere udbredt i det daglige miljø, og de helbredsmæssige konsekvenser er langt mere vidtrækkende, end vi almindeligvis antager. Det gælder både ude og indendørs. 

I Københavns Kommunes årsrapport 2019 om Sundhed og Luftforurening fremhæves at luftforurening kan have større sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser, end vi hidtil regner med. Alene i Københavns Kommune var luftforureningen i 2019 skyld i 440.000 sygedage, med økonomiske omkostninger skønnet til op mod 8,8 milliarder kroner.

Man ved allerede, at luftforurening forøger risikoen for astma, hjertekarsygdomme, diabetes og lungekræft. 

Nyere forskning peger nu også på en sammenhæng mellem luftforurening og accelereret aldring, udvikling af demens, psykiske sygdomme, brystkræft, tarmkræft og neurologiske sygdomme hos børn.

Udviklingen bekræftes af Verdenssundhedsorganisationen WHO, der oplyser på deres website, at 91% af verdens befolkning daglig udsættes for luftforurening, der overstiger WHO’s luftkvalitetsgrænser – og luftforureningen ikke alene er direkte skyld i 4,2 millioner menneskers død årligt, men også påfører mange millioner mennesker kroniske luftvejssygdomme, kræft og hjertelidelser.

Partikelforurening eksploderer

Sundhedsskadelig luft handler ikke kun om udstødningsgas fra biler, fly, toge og skibe samt røg fra brændeovne, kraftvarmeværker og industrier, men i høj grad også om blandinger af faste og flydende organiske og uorganiske partikler af sulfat, nitrat, ammoniak, natriumklorid, kulstof, mineralstøv og vand, der svæver i luften og bæres rundt med vinden som usynlige skyer. 

WHO fortæller, at når vi alle dagligt eksponeres for luftforurening, så sker det ikke kun i storbyerne og de tætte by- og industriområder, men også i tilgrænsende landzoner af den enkle årsag, at luftforurening er grænseløs og spredes med vinden også langt fra kildeområderne. 

Herhjemme i Danmark dokumenterer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i et flerårigt studie gennemført bl.a. i samarbejde med Københavns Lufthavne, at de ultrafine partikler fra flymotorers udstødning udgør en potentiel sundhedsrisiko svarende til den udstødning man kender fra dieselmotorer og dermed er potentielt kræftfremkaldende. På den baggrund arbejdes der nu målrettet på en række initiativer for at forbedre luftkvaliteten i og omkring lufthavnsområdet. Da vi taler om sundhedsskadelige partikler fra mere end 265.000 starter og landinger om året og med en afstand på 8 km til Københavns centrum, er lufthavnen en af de større potentielle kilder til byens generelle luftforurening.

Udluftning og ventilation er kun en halv løsning

Jævnlig udluftning og ventilation af de lokaliteter man opholder sig i dagligt er en god idé men langt fra nok. Befinder man sig i et område med forurening forøges indeklimaet med partikler, kvælstofilter (NOx) og svovloxider (SOx) og andre giftige og forurenende luftarter udefra. 

Netop partikelforurening påvirker flere mennesker end noget andet forurenende stof, fordi partikler med deres mikroskopiske størrelser trænger dybt inde i lungerne, kan gennemtrænge lungebarrieren og komme ind i blodsystemet. Kronisk eksponering for partikler bidrager til risikoen for at udvikle hjerte- og luftvejssygdomme såvel som lungekræft.

Luften skal renses 100%

Selvom der forskes intensivt i sundhedskonsekvenserne af luftforurening, vil det formodentlig tage meget lang tid, rigtig mange penge og ressourcer at nedbringe kilderne til den generelle luftforurening til niveauer, som anses for sikre, alene af den grund at luftbåren forurening er grænseløs.

Ønsker man virkelig ren luft her og nu, er der kun en vej, og det er at rense luften løbende i de lokaliteter, hvor man befinder os gennem effektiv filtrering i døgnets 24 timer. 

Det er på den baggrund, at UniqAir til stadighed udvikler på et af verdens mest effektive filtersystemer med aktivt kul og fremstiller luftrensere, der fjerner 99.9% af synlige og usynlige partikler samt 100% af forurenede luftarter. UniqAir’s luftrensere filtrerer ikke alene skadelige urenheder i luften, tobaksrøg, organiske og uorganiske forbindelser, allergiskimmelsvamp og andre sundhedsskadelige partikler, de fjerner også lugt, vira, bakterier og toksiner

Når du skal vælge en luftrenser, husk altid at vælge en luftrenser med højeffektivt partikelfilter, et kraftigt aktivt kulfilter til fjernelse af et bredt spektrum af gasser og en luftrenser, som ikke selv afgiver biprodukter eller skadelige stoffer.

UniqAir’s luftrensere er udviklet i samarbejde med forsvaret i Finland og renser luften for 99,9% af alle synlige og usynlige partikler samt 100% af formaldehyd (HCHO), kvælstofilter (NOx), svovloxider (SOx), Benzen (C6H6) ammoniak (NH3), aromatiske kulbrinter (PAH polyaromatiske hydrocarboner eller Aromatiske carbonhydrider) og andre giftige fourerende luftarter.

UniqAir’s luftrensere er meget økonomiske i drift, yderst enkle at betjene og kræver ingen vedligeholdelse ud over udskiftning af filtre et par gange årligt. Pro-modellerne kommer tilmed på hjul som standard og er hermed nemme at flytte rundt.

Prøv en UniqAir luftrenser uforpligtende i syv dage

Når du først har oplevet, hvor lydløse og effektive UniqAir’s luftrensere er, er du ikke i tvivl. Derfor har vi gjort det nemt for dig at få en luftrenser på prøve inden du beslutter dig for at leje eller købe.

Du kan afprøve en af vores ledige modeller helt uforpligtende og gratis til afhentning på et af vores tre regionale Click & Collect centre i Aarhus, Trekantområdet og i Solrød.

Har du problemer med luftforurening, kan du afprøve en af vores ledige modeller helt uforpligtende og gratis. 9 ud af 10 personer, som bor eller opholder sig i forurenede områder, vælger at beholde vores luftrensere efter afprøvning.

Bestil gratis afprøvning her

Prøv en UniqAir luftrenser kvit og frit

Afprøv effekten af en af markedets mest effektive luftrensere uforpligtende i op til 7 dage. Fortæl os om dine udfordringer med indeklimaet og du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere, så vi i samarbejde kan finde den optimale løsning på jeres udfordringer.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på: +45 93 85 75 75

UniqAir Denmark
c/o Building Network

Blokhusvej 19
DK-2680 Solrød Strand
CVR: 34078661

Telefon: +45 93 85 75 75
E-mail: ml@uniqair.dk